Μετρήστε την κουλτούρα της εταιρείας σας μέσω αυτών των 7 μεθόδων και μετρήσεων

September 30, 2022 0 Von admin

Πολλοί από εσάς μπορεί να μπερδευτούν διαβάζοντας τον τίτλο! Πώς υποτίθεται ότι μετριέται ο πολιτισμός, σωστά; Πολύ καλά μπορεί να γίνει μέσω συγκεκριμένων μεθόδων, μπορείτε να καταλάβετε πόσο καλά ευθυγραμμισμένοι είναι οι υπάλληλοί σας με την εταιρική σας κουλτούρα και αν είναι προς μια θετική κατεύθυνση. Αλλά, για να μετρήσετε τον πολιτισμό, πρέπει πρώτα να τον κατανοήσετε προσεκτικά.

Η οργανωσιακή σας κουλτούρα αντανακλά την αξία με την οποία ζει η ηγεσία σας. Σας δίνει μια σαφή αντανάκλαση του πώς φαίνεται ο χώρος εργασίας. Μόλις λάβετε λεπτομερή σχόλια σχετικά με το πόσο θετικά επηρεάζει η κουλτούρα σας στον χώρο εργασίας, θα καταλάβετε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας, πώς να βελτιώσετε την τρέχουσα κατάσταση και ποια πράγματα πρέπει να αποφύγετε.

Τι είναι η εταιρική κουλτούρα;

Μια οργανωσιακή κουλτούρα αποτελείται από κοινές αξίες και ιδιότητες. Αναφέρεται στο είδος της στάσης/συμπεριφοράς που ενσταλάζει ο οργανισμός, καθορίζει τους στόχους της εταιρείας και δημιουργεί μια ευθυγράμμιση με τους υπαλλήλους.

Προωθείται κυρίως από την ανώτατη διοίκηση στις βασικές αξίες του οργανισμού. Με μια ισχυρή κουλτούρα στο χώρο εργασίας, οι εργαζόμενοι γνωρίζουν καλά τις συνέπειες οποιασδήποτε ενέργειας.

Χτίζοντας μια θετική εταιρική κουλτούρα

Κάθε οργανισμός πρέπει να δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη κουλτούρα σύμφωνα με αυτό που είναι πιο κατάλληλο για αυτόν. Ωστόσο, ορισμένα κρίσιμα χαρακτηριστικά μιας ιδανικής εταιρικής κουλτούρας που πρέπει να επικρατεί σε όλους τους χώρους εργασίας είναι:

  1. Ένα αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό – τακτικές πρωτοβουλίες για τη δέσμευση των εργαζομένων και τη σύνδεση της ομάδας
  2. Υγιεινή επικοινωνία
  3. Περιβάλλον με επίκεντρο τη μάθηση και την ανάπτυξη όπου οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να μάθουν
  4. Επικεντρωθείτε στην αναγνώριση των εργαζομένων για τις συνεισφορές τους
  5. Ίσες ευκαιρίες για όλους να βάλουν τα δικά τους γνώμη και ανατροφοδότηση

Πώς να μετρήσετε τον πολιτισμό;

Είναι αυτονόητο; ότι δεν μπορείτε να αποκτήσετε ένα σταθερό χαρακτηριστικό στην κουλτούρα της εταιρείας σας. Πώς αξιολογούμε λοιπόν την οργανωσιακή κουλτούρα; Ακολουθούν ορισμένες μετρήσεις μέσω των οποίων μπορείτε να ορίσετε την αποτελεσματικότητα της εταιρικής σας κουλτούρας:

Αριθμός παραπομπών εργαζομένων

Αυτός ο τρόπος μέτρησης της εταιρικής κουλτούρας σάς βοηθά να κατανοήσετε πόσοι υπάλληλοι είναι πρόθυμοι να προσκαλέσουν τους συνομηλίκους τους να εργαστούν στον οργανισμό σας και πόσοι θεωρούν τον χώρο εργασίας σας εξαιρετικό χώρο εργασίας.

Οι παραπομπές εργαζομένων λειτουργούν με εμπιστοσύνη και με τους τρεις τρόπους – τους υπαλλήλους, τους αναφερόμενους υποψηφίους και τον οργανισμό.

Οι λόγοι για τους οποίους οι υπάλληλοί σας παραπέμπουν ή δεν παραπέμπουν υποψηφίους στον οργανισμό σας μπορεί να είναι ένας διορατικός δείκτης του τι πρέπει να βελτιωθεί.

Παραγωγικότητα των εργαζομένων

Μια καλή εταιρική κουλτούρα έχει ως αποτέλεσμα υψηλά κίνητρα και παραγωγικούς υπαλλήλους. Εάν δεν εστιάσετε στη διατήρηση ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, θα υπάρξει ένα χάσμα μεταξύ της ευθυγράμμισης των στόχων του εργαζομένου και του ίδιου του οργανισμού. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συνολική ποιότητα της εργασίας.

Εναλλαγή εργαζομένων

Ποιος είναι πιο προσιτός τρόπος για να αξιολογήσετε την εταιρική κουλτούρα από το να βρείτε τη δική σας ποσοστό εναλλαγής εργαζομένων? Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι που φεύγουν είναι μια σαφής ένδειξη ότι υπάρχει κάτι που ο οργανισμός κάνει λάθος.

Εάν πιστεύετε ότι το ποσοστό κύκλου εργασιών της εταιρείας σας είναι πολύ υψηλό, μπορείτε να εκτελέσετε έρευνες/ανώνυμες φόρμες σχολίων για να καταλάβετε τι μπορείτε να κάνετε καλύτερα. Ως εκ τούτου, θα σας βοηθήσει να αναλύσετε και να διορθώσετε τα μειονεκτήματα.

Διεξαγωγή έρευνας eNPS

Η διεξαγωγή ενός eNPS (Employee Net Promoter Score) σάς παρέχει ακριβή δεδομένα μέσω των οποίων μπορείτε να μετρήσετε την εταιρική σας κουλτούρα. Το επόμενο βήμα σας είναι να αναλύσετε αυτά τα δεδομένα και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να βελτιώσετε την οργανωσιακή σας κουλτούρα.

μετρήστε τον πολιτισμόμετρήστε τον πολιτισμό

Εμπλοκή μεταξύ των εργαζομένων

Μια υγιής κουλτούρα στο χώρο εργασίας συνίσταται στην καλή αφοσίωση των εργαζομένων.

Εάν παρατηρήσετε α έλλειψη δέσμευσης και το δέσιμο της ομάδας μεταξύ των εργαζομένων σας, είναι ένα κόκκινο σήμα προς τη θετικότητα της κουλτούρας στο χώρο εργασίας σας.

Εξασφαλίζω υγιεινές πρακτικές δέσμευσης και δραστηριότητες που συνδέονται με την ομάδα, όπως ανεπίσημες συναντήσεις, εργαλεία δέσμευσης και πολλά άλλα. Αυτό δείχνει ότι ο οργανισμός νοιάζεται για τους υπαλλήλους του πέρα ​​από τα καθήκοντα και τις ευθύνες.

Υγιεινή + υπερεπικοινωνία

Η επικοινωνία πρέπει να είναι αμφίδρομη και ενεργή. Ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι λαμβάνουν τα σχόλιά σας, το πόσο άνετα νιώθουν να δίνουν γνώμη και πόσοι ανοιχτοί βρόχοι είναι μερικοί παράγοντες μέσω των οποίων οι οργανισμοί μπορούν να αναλύσουν και να βασίσουν την επιτυχία της επικοινωνίας τους.

Κριτικές Glassdoor

Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για να λαμβάνετε ειλικρινή σχόλια από τους υπαλλήλους σας είναι μέσω ανώνυμων κριτικών Glassdoor.

Μπορούν να σας δώσουν άμεσες απαντήσεις σε ορισμένα μειονεκτήματα στον οργανισμό σας και σε όσα περιμένουν οι υπάλληλοί σας από εσάς. Επίσης, υπονοεί επίσης τα θετικά σημεία της συνεργασίας με τον οργανισμό σας.

μετρήστε τον πολιτισμόμετρήστε τον πολιτισμό

FAQ

Ποια είναι τα οφέλη από τη συλλογή δεδομένων εταιρικής κουλτούρας;

Η συλλογή δεδομένων εταιρικής κουλτούρας σάς βοηθά να:

  1. Λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις γύρω από το πλαίσιο της κουλτούρας
  2. Να είστε πιο διαφανείς σε όλη τη διαδικασία
  3. Βελτιώστε την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας
  4. Διατηρήστε μια υγιή κουλτούρα στο χώρο εργασίας

Τι είναι τα εργαλεία πολιτιστικής αξιολόγησης;

Τα εργαλεία πολιτισμικής αξιολόγησης βοηθούν στην εξέταση των οργανωτικών πεποιθήσεων, προσδοκιών και αποστολών. Επιπλέον, θέτει το σκηνικό για τη συμπεριφορά των εργαζομένων που αναμένεται από όλους.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της εταιρικής κουλτούρας και του εταιρικού κλίματος;

Η εταιρική κουλτούρα επικεντρώνεται στις αξίες και τις συμπεριφορές του οργανισμού. Ταυτόχρονα, το εταιρικό κλίμα εστιάζει στο συνολικό περιβάλλον του οργανισμού. Αντανακλά τη συνολική διάθεση του χώρου εργασίας που δημιουργείται από μερικά καθημερινά ή μακροπρόθεσμα μέτρα.

Παραδείγματα εφαρμογών/υπηρεσιών για παλμικές έρευνες;

Ακολουθεί μια λίστα με μερικές από τις καλύτερες εφαρμογές/υπηρεσίες για έρευνες παλμών:

Εμπλέκομαι – Το EngageWith σάς επιτρέπει να διεξάγετε έρευνες παλμών στον χώρο εργασίας σας στο Slack/ MS Teams. Θα επιτρέψει ανώνυμες και μη ανώνυμες έρευνες παλμών και θα μειώσει τις ταλαιπωρίες της παρακολούθησης, καθιστώντας το βολικό τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού.

Πολιτισμός Ενισχ – αυτό το εργαλείο σάς βοηθά να δημιουργήσετε έρευνες εργαζομένων για να μετρήσετε τα επίπεδα αφοσίωσης του οργανισμού. Σας δίνει ένα συνολικό όφελος στην αξιολόγηση της κουλτούρας στο χώρο εργασίας σας.

OfficeVibe– Το OfficeVibe έχει περίπου 120 ερωτήσεις έρευνας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των μετρήσεων αφοσίωσης ενός οργανισμού.

Τι είναι το eNPS;

Ενα Η έρευνα eNPS (Employee Net Promoter Score) σάς βοηθά να λαμβάνετε ακριβή σχόλια από τους υπαλλήλους σας σχετικά με την κουλτούρα του χώρου εργασίας και την ευθυγράμμισή της με τον οργανισμό. Στη συνέχεια, η διοίκηση μπορεί να επιλέξει τα απαιτούμενα δεδομένα και να τα αναλύσει για να καθορίσει τα επόμενα βήματα προς τη βελτίωση της κουλτούρας της εταιρείας.

Η δημοσίευση Μετρήστε την κουλτούρα της εταιρείας σας μέσω αυτών των 7 μεθόδων και μετρήσεων εμφανίστηκε πρώτα στο ιστολόγιο Springworks.